1. Kennisbank
  2. Carbon Accounting

Wat is het verschil tussen energieneutraal, CO2 neutraal en klimaatneutraal?

Klimaatneutraal, energieneutraal of CO2-neutraal zijn termen die veel door elkaar gebruikt worden, maar wat is nu eigenlijk het verschil. Energieneutraal wil bijvoorbeeld zeggen dat alle energie die gebruikt wordt, duurzaam wordt opgewekt. CO2 neutraal geeft aan dat er bij een proces of product geen CO2 vrijkomt en daardoor geen negatief effect heeft op klimaatverandering. De term klimaatneutraal wordt meestal gebruikt om aan te duiden dat er tijdens een proces helemaal geen broeikasgassen meer worden uitgestoten.